המרכז הטכנולוגי עין המפרץ - נגררים בהתאמה אישית, הסבת רכבים לגז, מוסך לרכב קל, כבד וציוד חקלאי