התקנת מערכות גז (גפ"מ) לפי סוגי רכבים | עין המפרץ הסבה לגז