צור קשר - המרכז הטכנולוגי עין המפרץ
לפרטים נוספים והצעת מחיר
יניב:
052-6172352

כדאיות הסבה לגז

סוגיית כדאיות הסבת רכב ממנוע בנזין למנוע גז (ייאמר כבר בראשית הדברים, כי המערכות אינן מייתרות זו את זו אלא קיימות במקביל, תוך אפשרות שימוש חלופי בכל אחת משתיהן!)צריכה להיבחן על פי מבחן עלות-תועלת. הניסיון המצטבר מוכיח, כי שימוש בגז מאפשר הוזלה, כלומר- חיסכון, של עד 50% בקירוב בהוצאות בעל הרכב על אנרגיה. כאשר הדלק מתייקר בתדירות, אשר כמעט ניתן להחיל עליה את הביטוי 'חדשות לבקרים', הופך העיון והדיון בסוגייה זו רלבנטי מתמיד.

משתנים רלוונטיים לבחינת כדאיות
בחינת הכדאיות צריכה להיעשות על ידי לקיחה בחשבון של משתנים אחדים ובהם: עלות התקנת מערכת ההסבה לגז, אומדן מושכל של מספר הקילומטרים שהרכב נוסע בשנה (ככל שהמספר גבוה יותר, כך, בהתאמה, ההתקנה כדאית יותר, היות שהיא תכסה את עלותה באופן ודאי בתוך זמן קצר), האם צריכת הדלק שלכם רבה, הפער בין מחיר הדלק למחיר הגז הפחמני המעובה (גפ"מ).

נסיעה ברכב קולעת את הנהג ואת הנוסעים למצבים שונים, בלתי צפויים, אשר לא אחת מחייבים שימוש באמצעי בטיחות להצלת נפשות- פשוטו כמשמעו. אין ספק כי מערכת גפ"מ היא בטיחותית יותר. לבד מהעובדה שהיא עומדת בתקני איכות ובטיחות מחמירים ביותר, היא מצוידת, בנוסף, בשסתומי הגנה ובשסתומי לחץ המגבירים את בטיחות השימוש בה.
היבט חשוב נוסף של סוגיית הבטיחות הוא אורך חיי המנוע שפועל על גז. שימוש בגז מפחית את קצב היווצרות הפחמן המזהם את המנוע ומאיץ את הבלאי שלו ומאט את תהליך הבלאי. השימוש בגז הוא הרבה יותר ידידותי לסביבה מאחר שכמות הגזים המזהמים שפולט המנוע נמוכה באופן משמעותי לעומת מנוע בנזין.

מחסום הרתיעה הפסיכולוגי
על אף העדר ספק באשר לכדאיות הסבה למערכת גז, עדיין קצב הגידול במספר רכבים הנוסעים על מערכת זו הוא איטי, ומספר הרכבים נמוך. ייתכן כי הסיבה נעוצה לא רק במספרן הנמוך- ביחס של תחנות התדלוק בגז, אלא מרתיעה טבעית, מובנת, מעצם השינוי: נהגים יודעים כיצד רכב נוסע על מנוע בנזין אבל הם אינם יודעים, ולכן חושדים וחוששים מהסבתו למנוע גז מעצם העובדה כי מדובר בשינוי.
מערכות הגז הן ערכות איכותיות ובטיחותיות שעוברות ביקורת איכות מעמיקה, יסודית וקפדנית על ידי מבקרי איכות מקצועיים ומוסמכים. הביקורת מתבצעת המעבדת הבדיקות המתקדמת והמשוכללת של הטכניון.

הנתונים הברורים והעובדות המוכחות מדברים בעד עצמם
חרף הוכחת הכדאיות הברורה של שימוש במנוע המונע באמצעות גז על פני מנוע המונע באמצעות בנזין, טרם הוטמעה המסקנה המתבקשת ממנה ותרגומה לתהליך הסבה מואץ, הכולל בעלי רכבים רבים. אפילו התועלת הוודאית הגלומה באפשרות שימוש חלופי בכל עת בין המערכות ושימוש במערכת חלופית במקרה שאחת מהן מושבתת או יוצאת מכלל שימוש, לא גורמת לנהירה המונית של נהגים אל מקומות שבהם מותקנת מערכת הגז בעלות של מאות שקלים אחדות.
בשורה התחתונה מתברר כי אין בהכרח קשר ודאי אין קשר הכרחי בין כדאיות ההסבה למערכת הנעה בגז מבחינת עלות- תועלת, שהיא בחינה כלכלית בעיקרה, ובין הכדאיות לנהג זה או אחר, אשר שיקולי הכדאיות שלו רחבים יותר, ומשוקללים בהם מרכיבים שונים וספציפיים לכל נהג.
בשנים האחרונות חלק גידול במספר התחנות שבהן ניתן לתדלק בגז וייתכן כי מגמת ההסבה לשימוש בגז תימשך ואף תואץ ככל שיגדל מספר התחנות וככל שיעשה מסע יחצ"ני למערכת זאת. מתברר כי גם כאשר הנתונים הברורים והעובדות המוכחות מדברים בעד עצמם, עדיין לא מוסר מחסום ההיסוס והרתיעה, ויש רבים רבים המעדיפים להמשיך עם הישן, המוכר והידוע משכבר.

לפרטים נוספים ויצירת קשר